Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
wszystkie lata

Wybrany rok: wszystkie lata
Wybrany autor: dr inż. Marta Szostak

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 49

 • 4
 • 5
 • 5
 • 4
 • 12
 • 3
 • 7
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018422
Hawryło P., Bednarz B., Wężyk P., Szostak M., 2018. Estimating defoliation of Scots pine stands using machine learning methods and vegetation indices of Sentinel-2. European Journal of Remote Sensing,VOL. 51, NO. 1, 194-205, DOI: https://doi.org/10.1080/22797254.2017.1417745

416
Szostak M., Hawryło P., Piela D., 2018. Using of Sentinel-2 images for automation of the forest succession detection. European Journal of Remote Sensing,VOL. 51, NO. 1, 142-149, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/22797254.2017.1412272

370
Likus-Cieślik J., Pietrzykowski M., Szostak M., Szulczewski M., 2017. Spatial distribution and concentration of sulfur in relation to vegetation cover and soil properties on a reclaimed sulfur mine site (Southern Poland). Environmental Monitoring and Assessment (2017) 189:87 - Springer, DOI 10.1007/s10661-017-5803-z

404
Szostak M., Jagodzińska J., 2017. The hydrological modeling in terms of determining the potential European beaver effect. Geodesy and Carotgraphy. Vol. 66/1/2017, DOI: 10.1515/geocart-2017-0006

418
Szostak M., Konior J., Kowalik J., Zięba-Kulawik K., 2017. Krakowskie Kopce w ArcGIS Online. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 29, s. 75-84. DOI: 10.14681/afkit.2017.006

418
Szostak M., Kowalik A. , 2017. Projekt rewitalizacji Spały - opracowanie z wykorzystaniem cyfrowych ortofotomap oraz danych z lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 29, s. 125-136. DOI: 10.14681/afkit.2017.009

414
Wanic T., Piątek G. Szostak M., Lasota J., Błońska E., Warczyk A., 2017. Zróżnicowanie siedliskotwórczych właściwości gleb na transekcie w Nadleśnicwie Warcino (leśnictwo Pojezierze, oddział 299) W: Ósme Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie Nadleśnictwo Polanów. ISBN 978-83-948029-1-2. Nadleśnictwo Polanów, 2017, s. 109-122

412
Wanic T., Piątek G., Zwydak M., Pająk M., Szostak M., Błońska E., Warczyk A., Lewnadowski T., 2017. Ocena bioróżnorodności na przemysłowo eksploatowanym w przeszłości torfowisku w Nadleśnictwie Warcino. Studia i Materiały CEPL, R. 19. Zeszyt 51/2/2017, s. 122-130

371
Wężyk P., Mucha M., Szostak M., 2017. Mapa użytkowania i pokrycia fragmentu Gorczanskiego Parku Narodowego opracowana w oparciu o fotointerpretacje cyfrowych ortofotomap lotniczych CIR z 2011 roku. Roczniki Geomatyki. ISNN 1731-5522, Tom XV, ZESZYT 1(76): 119-131

332
Szostak M., Wężyk P., Hawryło P., Puchała M., 2016. Monitoring the secondary forest succession and land cover/use changes of the Błędów Desert (Poland) using geospatial analyses QUAESTIONES GEOGRAPHICAE 35(3), 2016, pp. 5-13.

372
Wężyk P., Hawryło P., Szostak M., 2016. Determination of the number of trees in the Bory Tucholskie National Park using crown delineation of the canopy height models derived from aerial photos matching and airborne laser scanning data. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 28, pp. 137-156, DOI: 10.14681/afkit.2016.011

331
Wężyk P., Hawryło P., Szostak M., Pierzchalski P., de Kok R., 2016. Using GEOBIA and data fusion approach for land use and land cover mapping. QUAESTIONES GEOGRAPHICAE 35(1), 2016, pp. 93-104.

311
Będkowski K., Brach M., Hawryło P., Kwaśny Ł., Olenderek T., Strzeliński P., Szostak M., Szymański P, Tracz W., Wężyk P , 2015. Geomatics education of foresters at agriculture universities. [W]: Jażdżewska I. , 2015 : GIS in higher education in Poland – curriculums, issues, discussion.

305
Likus-Cieślik J., Pietrzykowski M., Śliwińska-Siuśta M.,Krzaklewski W., Szostak M., 2015. Peliminary assessment of soil sulphur contamination and vegetation characteristic in the vicinity of former boreholes on afforested post-mine site Jeziorko. Geology, Geopsics and Environment. Vol 42, No 4/2015,pp.371-380

301
Szostak M., Wężyk P., Hawryło P.,Pietrzykowski M., 2015. The analysis of spatial and temporal changes of land cover and land use in the reclaimed areas with the application of airborne orthophotomaps and LANDSAT images. GEODESY AND CARTOGRAPHY, Vol. 64, No 1, 2015, pp. 75-86

302
Szostak M., Wężyk P., Pająk M., Hawryło P., Lisańczuk M., 2015. Determination of the spatial structure of vegetation on the repository of the mine “Fryderyk” in Tarnowskie Góry, based on airborne laser scanning from the ISOK project and digital orthophotomaps. GEODESY AND CARTOGRAPHY, Vol. 64, No 1, 2015, pp. 87-99

307
Szostak M., Wężyk P., Pająk M., Lisańczuk M. , 2015. Monitorowanie procesu sukcesji leśnej na zwałowisku kopalni „Fryderyk” w Tarnowskich Górach z wykorzystaniem ortofotomap lotniczych oraz danych z lotniczego skanowania laserowego W: Orzeł S. (Ed.) Problemy leśnictwa w górach i rejonach przemysłowych. Wydawnicwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ISBN 978-83-64758-18-8, s. 117-132

306
Szostak M., Wężyk P., Puchała M. Hawryło P. , 2015. Przestrzenno-czasowe zmiany pokrycia i użytkowania terenu Pustyni Błędowskiej. W: Orzeł S. (Ed.) Problemy leśnictwa w górach i rejonach przemysłowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ISBN 978-83-64758-18-8, s. 103-113

308
Wężyk P., Szostak M., Krzaklewski W., Pająk M., Hawryło P., Ratajczak M., Pierzchalski M., Szwed P. , 2015. Charakterystyka morfometryczna oraz struktura przestrzenna roślinności na zrekultywowanym obszarze KWB „Bełchatów” – analizy danych z lotniczego skanowania laserowego W: Orzeł S. (Ed.) Problemy leśnictwa w górach i rejonach przemysłowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ISBN 978-83-64758-18-8, s. 133-145

303
Wężyk P., Szostak M., Krzaklewski W., Pająk M., Pierzchalski M., Szwed P, Hawryło P., Ratajczak M., 2015. Landscape monitoring of post-industrial areas using LiDAR and GIS technology. GEODESY AND CARTOGRAPHY, Vol. 64, No 1, 2015, pp. 125-137

328
Wężyk P., Szostak M., Rysiak P. Zięba K., Hawryło P., Ratajczak M., 2015. Dąb Bartek 3D – naziemne skanowanie laserowe 3D pomników przyrody – nowy wymiar edukacji przyrodniczej. Studia i Materiały CEPL, R.17, Zeszyt 43/2/2015, s.7-15

309
Wężyk P., Szostak M., Rysiak P. Zięba K., Hawryło P., Ratajczak M. , 2015. Wstępne wyniki opracowań chmur punktów 3D pochodzących z naziemnego skanowania laserowego dębu Bartek w Zagnańsku. W: Orzeł S. (Ed.) Problemy leśnictwa w górach i rejonach przemysłowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ISBN 978-83-64758-18-8, s. 147-161

310
Wężyk P., Szostak M., Zięba K , 2015. GeoGorce – Letnia Szkoła Geoinformacji. O nowoczesnych technologiach wśród gorczańskich szczytów. ArcanaGIS Magazyn użytkowników Esri. Winter 2015: s. 44-45

329
Wężyk P., Szostak M.. Zięba K., Rysiak P., Hawryło P., Ratajczak M., 2015. Preliminary results of the monumental tree monitoring based on terrestrial laser scanning - a case study of the Oak Bartek in Zagnańsk (Poland). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii iTeledetekcji, Vol.27, s.185-199

259
Szostak M., Wężyk P., Tompalski P., 2014. Aerial Orthophoto and Airborne Laser Scanning as Monitoring Tools for Land Cover Dynamics: A Case Study from the Milicz Forest District (Poland). Pure and Applied Geophysics, Vol. 171 (2014), No.6, pp. 857-866, DOI: 10.1007/s00024-013-0668-8

289
Szostak M., Wężyk P., Tompalski P., 2014. Aerial Orthophoto and Airborne Laser Scanning as Monitoring Tools for Land Cover Dynamics: A Case Study from the Milicz Forest District (Poland). In: Satellite Technologies in Geoinformation Science. Niedzielski T. (Eds.). Birkhauser, Springer Basel, ISBN: 978-3-0348-0849-1, pp 79-88.

299
Wężyk P., Szostak M., 2014. The 2D and 3D vegetation structure in the reclaimed areas, based on the analysis of the point cloud from airborne laser scanning. E-Book SenGeF. 11th Seminar on Remote Sensing and GIS Applications in Forest Engineering, ISSN: 2178-8634, pp. 65-73

292
Wężyk, P., Hawrylo, P., Szostak, M., Pierzchalski, M., de Kok, R., 2014. The land use and land cover (LULC) map of the water catchments areas in south Poland, based on the GEOBIA multi-stage approach of BlackBridge RapidEye, Landsat and vector data, as an essential part of the SaLMaR project. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, Vol 3, No 2S, 293-297.

271
Szeptalin A., Kulig M., Szostak M., 2013. Sprawozdanie techniczne z praktyki zawodowej odbytej w parku w dniach 11-21.VII.2011r. [W:] W. Przegon (Ed.) Park na Woli Duchackiej w Krakowie wczoraj dziś jutro. ISBN 978-83-926452-5-2, s. 123-127

270
Szostak M., Nowicka M., 2013. Zastosowanie technik geomatycznych dla opracowywania map pokrycia terenu obszarów zrekultywowanych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji – Vol. 25, 2013, s. 203–216

268
Szostak M., Wężyk P., 2013. Pomiary GNSS w przestrzeni leśnej przy wykorzystaniu różnej klasy odbiorników oraz wybranych trybów pomiaru. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 25:217-231, ISBN978-83-61576-24-2

280
Wężyk P., Szostak M., 2013. Letnia Szkoła Geoinformacji GEOGORCE 2013, czyli LiDAR, GIS i telededekcja w gorczańskich chmurach. ArcanaGIS. Magazyn użytkowników Esri. Zima 2013: 21-22.

261
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2013. Use of Airborne Laser Scanning Data for a Revision and Update of a Digital Forest Map and its Descriptive Database: A Case Study from the Tatra National Park. The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Part IV, pp 615-627, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-12725-0, DOI: 10.1007/978-3-642-12725-0_43

257
Pająk M., Szostak M., Sławiński M., 2012. Badania geostatystyczne skażenia środowiska leśnego uroczyska Grodzisko w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 24: 245-256

240
Pająk M., Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., Mucha S., Lesiak M. , 2012. Zastosowanie narzędzi geoinformatycznych dla oceny poziomu zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w rejonie ZGH „Bolesław” w Bukownie. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23: 315-326, ISSN 2083-2214

253
Szostak M., Kmiecik J., 2012. Weryfikacja sieci komunikacyjnej Leśnej Mapy Numerycznej Puszczy Niepołomickiej na podstawie danych z PZGiK. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 23, 2012, s. 419-427.

252
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2012. Określenie biomasy sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Puszczy Niepołomickiej na podstawie przestrzennego rozkładu chmury punktów naziemnego skaningu laserowego Roczniki Geomatyki, 10, 5(55) 79-89.

254
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2012. Systemy informacji przestrzennej. W: T. J. Chmielewski. Systemy Krajobrazowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: 978-83-01-16878-0

228
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P.,, 2010. Aktualizacja baz danych SILP oraz LMN w oparciu o dane lotniczego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji". 80 Lat Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji. Wrocław, 23-25.09.2010. ISBN 978-83-61-576-10-5, 21, 437-446.

230
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., Zajączkowski G., 2010. The role of Airborne Laser Scanning in updating and revision of GIS databases - a case study in the Polish State Forest (Chojna District), Proceedings of Silvilaser 2010, the 10th International Conference on LiDAR Applications for Assessing Forest Ecosystems, 14-17.09.2010, Freiburg, Germany, pp. digital media.

233
Wężyk P., Tompalski P., de Kok R., Szostak M., Kukawski M., 2010. Metoda szacowania liczby drzew w drzewostanie z wykorzystaniem danych ALS i ortoobrazów. Sylwan 154 (11), 773-782.

229
Wężyk. P., Szostak M., Tompalski P., 2010. Opracowanie metody zautomatyzowanego określania wysokości drzewostanów na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego oraz jej weryfikacja w Nadleśnictwie Milicz Roczniki Geomatyki. ISSN 1731-5522. 8, 7(43): 73-83.

203
Wężyk P., Sroga R., Szwed P., Szostak M., Tompalski P., Kozioł K., 2009. Wykorzystanie technologii naziemnego skaningu laserowego w określaniu wybranych cech drzew i drzewostanów. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-61576-09-9. Vol. 19, 447-457.

204
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2009. Porównanie dokładności metody "FOTO" z automatyczną analizą danych lotniczego skaningu laserowego dla celów kontroli dopłat bezpośrednich. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, 445-456.

189
Wężyk P., Tompalski P., Szostak M., Glista M., Pierzchalski M., 2008. Describing the selected canopy layer parameters of the Scots pine stands using ALS data. 8th international conference on LiDAR applications in forest assessment and inventory. SiliviLaser 2008. Sept. 17-19. 2008 - Edinburgh, UK. ISBN 978-0-85538-774-7 (CD), 636-645.

149
Chrobak T., Keller S.F., Kozioł K., Szostak M., Żukowska M., 2007. Podstawy cyfrowej generalizacji kartograficznej Monografia pod redakcją Tadeusza Chrobaka. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków. ISBN 978-83-7464-094-7; s. 1- 178

136
Szostak M., Kozioł K., 2006. Generalizacja warstwy zabudowy z zastosowaniem regionów drogowych na przykładzie Bazy Danych Topograficznych. Roczniki Geomatyki IV/3,Warszawa, s. 219-226.

96
Szostak M., 2004. Algorytmy a metoda upraszczania krzywych. Geodezja, Tom 10, zesz. 1, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, s. 61-70

97
Szostak M., 2004. Tworzenie struktury bazy danych przestrzennych dla potrzeb generalizacji kartograficznej. Geodezja, Tom10, zesz. 2, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, s.167-176