Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
wszystkie lata

Wybrany rok: wszystkie lata
Wybrany autor: dr inż. Piotr Tompalski

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 30

 • 2
 • 5
 • 5
 • 8
 • 2
 • 5
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021410
Hawryło P., Tompalski P., Wężyk P., 2017. Area-based estimation of growing stock volume in Scots pine stands using ALS and airborne image-based point clouds. Forestry, Volume 90, Issue 5, Pages: 686-696, DOI:10.1093/forestry/cpx026.

304
Chmielewski S., Lee D.J., Tompalski P., Chmielewski T.J., Wężyk P., 2015. Measuring visual pollution by outdoor advertisements in an urban street using intervisibilty analysis and public surveys. International Journal of Geographical Information Science. DOI: 10.1080/13658816.2015.1104316

274
Chmielewski S., Chmielewski T., Tompalski P., 2014. Land cover and landscape diversity analysis in the West Polesie Biosphere Reserve. International Agrophysics, 28(2), 153-162. doi:10.2478/intag-2014-0003

259
Szostak M., Wężyk P., Tompalski P., 2014. Aerial Orthophoto and Airborne Laser Scanning as Monitoring Tools for Land Cover Dynamics: A Case Study from the Milicz Forest District (Poland). Pure and Applied Geophysics, Vol. 171 (2014), No.6, pp. 857-866, DOI: 10.1007/s00024-013-0668-8

289
Szostak M., Wężyk P., Tompalski P., 2014. Aerial Orthophoto and Airborne Laser Scanning as Monitoring Tools for Land Cover Dynamics: A Case Study from the Milicz Forest District (Poland). In: Satellite Technologies in Geoinformation Science. Niedzielski T. (Eds.). Birkhauser, Springer Basel, ISBN: 978-3-0348-0849-1, pp 79-88.

296
Tompalski P.,Wężyk P., 2014. Analizy struktury 2D i 3D roślinności drzewiastej. W: Wężyk P. (Ed.) Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Warszawa, s. 234-241, ISBN: 978-83-254-2090-1

293
Tompalski, P., Wężyk, P., Weidenbach, M., de Kok, R., Hawryło, P., 2014. A comparison of LiDAR and image-derived canopy height models for individual tree crown segmentation with Object based image analysis. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, Vol 3, No 2S, 667-670.

269
Tompalski P., 2013. Wykorzystanie technik geomatycznych w inwentaryzacji szaty roślinnej obszarów poprzemysłowych Krakowa w aspekcie ich rewitalizacji. Praca doktorska.

261
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2013. Use of Airborne Laser Scanning Data for a Revision and Update of a Digital Forest Map and its Descriptive Database: A Case Study from the Tatra National Park. The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Part IV, pp 615-627, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-12725-0, DOI: 10.1007/978-3-642-12725-0_43

240
Pająk M., Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., Mucha S., Lesiak M. , 2012. Zastosowanie narzędzi geoinformatycznych dla oceny poziomu zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w rejonie ZGH „Bolesław” w Bukownie. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23: 315-326, ISSN 2083-2214

242
Tompalski P., 2012. Wykorzystanie wskaźników przestrzennych 3d w analizach cech roślinności miejskiej na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 23: 443-456

264
Tompalski P., Wężyk P., 2012. Przetwarzanie zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego z wielospektralnymi ortoobrazami lotniczymi metodą klasyfikacji obiektowej (OBIA). W: GIS – teledetekcja środowiska. Bogucki Wydawnictwa Naukowe, s. 115-130.

251
Tompalski P., Wężyk P., , 2012. LiDAR and vhrs data for assessing living quality in cities - an approach based on 3D spatial indices. Editor(s): M. Shortis, M. Molenaar. XXII ISPRS Congress, Technical Commission VI, 25 August – 01 September 2012, Melbourne, Australia, 173-176.

256
Weidenbach M., Wężyk P., Tompalski P., Hoffman K., Martens S., 2012. Erfassung von Einzelbaumparametern mit Airborne-Laser-Scannig-Daten. AFZ DerWald - Allgemeine Forst Zeitschrift für Wald und Umweltvorsorge. 2012-12; Fernerkundung; 12-15

252
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2012. Określenie biomasy sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Puszczy Niepołomickiej na podstawie przestrzennego rozkładu chmury punktów naziemnego skaningu laserowego Roczniki Geomatyki, 10, 5(55) 79-89.

254
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2012. Systemy informacji przestrzennej. W: T. J. Chmielewski. Systemy Krajobrazowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: 978-83-01-16878-0

263
Wężyk P., Tompalski P., 2012. Przykłady modelowania 2,5D oraz 3D w aplikacjach środowiskowych w oparciu o dane z lotniczego skanowania laserowego W: GIS – teledetekcja środowiska. Bogucki Wydawnictwa Naukowe, s. 83-95.

244
Tompalski P., Wężyk P., 2011. Kartowanie pokrycia terenów zurbanizowanych przy zastosowaniu klasyfikacji obiektowej zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego oraz zobrazowań GeoEye-1. Roczniki Geomatyki t. 9, z. 2(46): 121-132.

228
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P.,, 2010. Aktualizacja baz danych SILP oraz LMN w oparciu o dane lotniczego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji". 80 Lat Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji. Wrocław, 23-25.09.2010. ISBN 978-83-61-576-10-5, 21, 437-446.

230
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., Zajączkowski G., 2010. The role of Airborne Laser Scanning in updating and revision of GIS databases - a case study in the Polish State Forest (Chojna District), Proceedings of Silvilaser 2010, the 10th International Conference on LiDAR Applications for Assessing Forest Ecosystems, 14-17.09.2010, Freiburg, Germany, pp. digital media.

232
Wężyk P., Tompalski P., 2010. Określanie parametru zagęszczenia drzew w drzewostanach sosnowych na podstawie analizy chmury punktów naziemnego skaningu laserowego Roczniki Geomatyki. ISSN 1731-5522. 8, 7(43): 83-90.

233
Wężyk P., Tompalski P., de Kok R., Szostak M., Kukawski M., 2010. Metoda szacowania liczby drzew w drzewostanie z wykorzystaniem danych ALS i ortoobrazów. Sylwan 154 (11), 773-782.

229
Wężyk. P., Szostak M., Tompalski P., 2010. Opracowanie metody zautomatyzowanego określania wysokości drzewostanów na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego oraz jej weryfikacja w Nadleśnictwie Milicz Roczniki Geomatyki. ISSN 1731-5522. 8, 7(43): 73-83.

194
Tompalski P., 2009. Naziemny skaning laserowy w inwentaryzacji zieleni miejskiej na przykładzie Plant w Krakowie Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 20, s. 421-431

195
Tompalski P., Wężyk P., 2009. Wady i zalety automatycznego określania liczby drzew oraz pierśnicowego pola przekroju sosny zwyczajnej jednostanowiskową metodą naziemnego skanowania laserowego. III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Kraków 21.03.2009, 313-322.

196
Tompalski P., Wężyk P., de Kok R., Kukawski M., 2009. Determining tree number in pine stands using airborne laser scanning data and orthophotos. Annals of Geomatics, ISNN 1731-5522, 7 (2), 133-141.

203
Wężyk P., Sroga R., Szwed P., Szostak M., Tompalski P., Kozioł K., 2009. Wykorzystanie technologii naziemnego skaningu laserowego w określaniu wybranych cech drzew i drzewostanów. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 978-83-61576-09-9. Vol. 19, 447-457.

204
Wężyk P., Szostak M., Tompalski P., 2009. Porównanie dokładności metody "FOTO" z automatyczną analizą danych lotniczego skaningu laserowego dla celów kontroli dopłat bezpośrednich. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, 445-456.

174
Tompalski P., Kozioł K., 2008. Określanie wybranych parametrów drzew za pomocą naziemnego skaningu laserowego. Materiały III Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków 25-27.09.2008. Sympozja i Konferencje KKMU nr 3, s. 337-346.

189
Wężyk P., Tompalski P., Szostak M., Glista M., Pierzchalski M., 2008. Describing the selected canopy layer parameters of the Scots pine stands using ALS data. 8th international conference on LiDAR applications in forest assessment and inventory. SiliviLaser 2008. Sept. 17-19. 2008 - Edinburgh, UK. ISBN 978-0-85538-774-7 (CD), 636-645.